نمایندگان محترم با نگه داشتن روی قیمت هر محصول قیمت نمایندگی برای شما مشخص میشود
قیمت نمایندگی

سرویس ها

محصولات رایگان یاس
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
79 ويو تلگرام رایگان توضیحات 120  تومان 1000/100 فعال
124 لایک رایگان با کیفیت توضیحات 420  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (388  تومان )
نمایندگی نقره ای: (399  تومان )
نمایندگی برنزی: (409  تومان )
100/50 فعال
84 فالوور رایگان با کیفیت توضیحات 540  تومان 30/20 فعال
127 بازدید کلیپ اینستاگرام رایگان توضیحات 216,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (199,800  تومان )
نمایندگی نقره ای: (205,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (210,600  تومان )
1000/100 فعال
بسته های طلایی اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
1 پکیج طلایی(فالوور + لایک + بازدید+ کامنت) توضیحات 28,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (25,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (25,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (26,000  تومان )
1000/1000 فعال
2 پکیج الماس (فالوور + لایک + بازدید+ کامنت) توضیحات 42,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (40,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (41,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (42,000  تومان )
1000/1000 فعال
3 پکیج یاقوت (فالوور + لایک + بازدید+ کامنت) توضیحات 65,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (62,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (63,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (64,000  تومان )
1000/1000 فعال
4 پکیج اختصاصی ویژه توضیحات 112,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (109,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (110,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (111,000  تومان )
1000/1000 فعال
فالوور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
81 فالوور ميكس توضیحات 5,568  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,328  تومان )
نمایندگی نقره ای: (5,472  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,616  تومان )
15000/100 فعال
9 فالوور میکس ایرانی و بین المللی فول پروفایل توضیحات 6,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,105  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6,270  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,435  تومان )
1000000/100 فعال
11 فالوور میکس [تا 30 درصد هدیه] [استارت آنی] توضیحات 7,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,660  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6,840  تومان )
نمایندگی برنزی: (7,020  تومان )
2000000/100 فعال
10 ⚡️⭐️فالوور اینستاگرام ریزش پایین  توضیحات 7,560  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,993  تومان )
نمایندگی نقره ای: (7,182  تومان )
نمایندگی برنزی: (7,371  تومان )
2000000/100 فعال
15 فالوور میکس ایرانی(سرعت بالا)(استارت آنی) توضیحات 10,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (9,435  تومان )
نمایندگی نقره ای: (9,690  تومان )
نمایندگی برنزی: (9,860  تومان )
21000/200 فعال
12 🔥 فالوور میکس ایرانی با کیفیت توضیحات 12,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (11,100  تومان )
نمایندگی نقره ای: (11,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (11,600  تومان )
500000/100 فعال
16 فالوور ایرانی 🏵| سرعتی | استارت آنی | اختصاصی 🚀 🚀 توضیحات 14,400  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (13,320  تومان )
نمایندگی نقره ای: (13,680  تومان )
نمایندگی برنزی: (14,040  تومان )
25000/200 فعال
14 فالوور ایرانی و عربی توضیحات 17,400  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (16,095  تومان )
نمایندگی نقره ای: (16,530  تومان )
نمایندگی برنزی: (16,965  تومان )
30000/100 فعال
19 فالوور vip فول ایرانی توضیحات 18,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (16,650  تومان )
نمایندگی نقره ای: (17,100  تومان )
نمایندگی برنزی: (17,550  تومان )
50000/100 فعال
17 فالوور ویژه فول ایرانی توضیحات 19,320  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (17,871  تومان )
نمایندگی نقره ای: (18,354  تومان )
نمایندگی برنزی: (18,837  تومان )
10000/100 فعال
18 فالوور ایرانی توضیحات 22,800  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (21,090  تومان )
نمایندگی نقره ای: (21,660  تومان )
نمایندگی برنزی: (22,230  تومان )
30000/100 فعال
13 فالوور vip تمام ایرانی⚜سرعت بالا توضیحات 24,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (22,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (22,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (23,400  تومان )
30000/100 فعال
78 فالوور پاپ اینستاگرام ایرانی واقعی (اجباری) توضیحات 290,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (277,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (285,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (287,500  تومان )
20000/1000 فعال
لایک اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
22 لایک ارزان توضیحات 1,920  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,776  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,824  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,872  تومان )
15000/100 فعال
20 لایک اینستاگرام ❤🤩(10 درصد هدیه میزند) توضیحات 2,340  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,220  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,280  تومان )
نمایندگی برنزی: (2,340  تومان )
50000/100 فعال
21 لایک اینستاگرام با هدیه توضیحات 2,700  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,497  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,565  تومان )
نمایندگی برنزی: (2,632  تومان )
100000/100 فعال
23 لایک میکس سرعت کیفیت خوب با هدیه توضیحات 3,360  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,108  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,192  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,276  تومان )
80000/100 فعال
24 🔰👍 لايک واقعی ایرانی توضیحات 6,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,550  تومان )
نمایندگی نقره ای: (5,700  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,800  تومان )
8000/50 فعال
27 لایک اینستاگرام ایرانی واقعی (اکسپلور) توضیحات 7,680  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,104  تومان )
نمایندگی نقره ای: (7,296  تومان )
نمایندگی برنزی: (7,488  تومان )
30000/100 فعال
28 لایک ویژه مناسب برای اگسپلور توضیحات 8,400  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,770  تومان )
نمایندگی نقره ای: (7,980  تومان )
نمایندگی برنزی: (8,190  تومان )
30000/100 فعال
25 لایک اینستاگرام (خارجی) توضیحات 9,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (8,880  تومان )
نمایندگی نقره ای: (9,120  تومان )
نمایندگی برنزی: (9,360  تومان )
50000/50 فعال
26 لایک vip ایرانی مناسب اکسپلور(پیشنهادی) توضیحات 11,400  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (10,545  تومان )
نمایندگی نقره ای: (10,830  تومان )
نمایندگی برنزی: (11,115  تومان )
30000/50 فعال
فالوور اینستاگرام واقعی ایرانی (پاپ آپ)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
29 فالوور پاپ آپ اینستاگرام (ارسالی 2 ساعته) توضیحات 130,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (122,100  تومان )
نمایندگی نقره ای: (125,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (128,700  تومان )
1000/1000 فعال
30 فالوور پاپ آپ اینستاگرام (ارسالی 4 ساعته) توضیحات 230,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (225,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (228,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (230,000  تومان )
1000/1000 فعال
31 فالوور پاپ آپ اینستاگرام (ارسالی 6 ساعته) توضیحات 840,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (777,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (798,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (819,000  تومان )
1000/1000 فعال
ویو اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
35 ⚡بازدید ویدیو اینستاگرام توضیحات 360  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (333  تومان )
نمایندگی نقره ای: (342  تومان )
نمایندگی برنزی: (351  تومان )
1000000/100 فعال
36 ویو اینستاگرام ا 💙انی 🚀سرعت بالا توضیحات 455  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (388  تومان )
نمایندگی نقره ای: (399  تومان )
نمایندگی برنزی: (409  تومان )
1000000/150 فعال
40 ویو + پروفایل ویزیت اینستاگرام توضیحات 4,800  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,440  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,560  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,680  تومان )
5000000/100 فعال
اینستاگرام IGTV
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
37 ویو ویدیو [IGTV] توضیحات 300  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (277  تومان )
نمایندگی نقره ای: (285  تومان )
نمایندگی برنزی: (292  تومان )
10000000/150 فعال
39 ⭐️🔥لایک IGTV توضیحات 3,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,775  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,850  تومان )
نمایندگی برنزی: (2,925  تومان )
500000/100 فعال
85 لایک IGTV سرعتی⚡(5 الی هدیه) توضیحات 4,800  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,440  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,560  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,680  تومان )
30000/100 فعال
کامنت اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
41 کامنت ایرانی تبریک تولد [استارت آنی]⭐️⚡️ توضیحات 16,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (16,650  تومان )
نمایندگی نقره ای: (17,100  تومان )
نمایندگی برنزی: (17,550  تومان )
40/5 فعال
43 کامنت ایرانی سلام و احوال پرسی [استارت آنی]⭐️⚡️ توضیحات 16,000  تومان 40/5 فعال
44 کامنت ایرانی تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی [استارت آنی]⭐️⚡️ توضیحات 16,000  تومان 40/5 فعال
45 کامنت ایرانی تعریف از پست متفرقه [استارت آنی]⭐️⚡️ توضیحات 16,000  تومان 40/5 فعال
42 کامنت ایرانی با متن دلخواه شما [کیفیت عالی] [سرعت بالا]⭐️⚡️ توضیحات 16,800  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (15,540  تومان )
نمایندگی نقره ای: (15,960  تومان )
نمایندگی برنزی: (16,380  تومان )
1000/10 فعال
♛ اینستاگرام استوری
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
38 ویو استوری اینستاگرام توضیحات 1,200  تومان 20000/100 فعال
80 بازدید استوری ( Story Views ) اینستاگرام ( بازدید همه استوری ها ) توضیحات 1,560  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,443  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,482  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,521  تومان )
20000/100 فعال
86 آمار استوری Story Through Profile Visits + Displays + Impressions & Reach توضیحات 12,960  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (11,988  تومان )
نمایندگی نقره ای: (12,312  تومان )
نمایندگی برنزی: (12,636  تومان )
50000/50 فعال
87 رای poll استوری اینستاگرام + ویو (نظر اول)  توضیحات 42,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (38,850  تومان )
نمایندگی نقره ای: (39,900  تومان )
نمایندگی برنزی: (40,950  تومان )
50000/10 فعال
88 رای poll استوری اینستاگرام + ویو (نظر دوم)  توضیحات 42,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (38,850  تومان )
نمایندگی نقره ای: (39,900  تومان )
نمایندگی برنزی: (40,950  تومان )
50000/10 فعال
89 سرویس نظرسنجی poll استوری (Left Green Option)  توضیحات 45,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (42,180  تومان )
نمایندگی نقره ای: (43,320  تومان )
نمایندگی برنزی: (44,460  تومان )
10000/100 فعال
90 سرویس نظرسنجی poll استوری (Right Red Option)  توضیحات 45,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (42,180  تومان )
نمایندگی نقره ای: (43,320  تومان )
نمایندگی برنزی: (44,460  تومان )
100000/100 فعال
91 Quiz استوری اینستاگرام (پاسخ اول)  توضیحات 45,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (42,180  تومان )
نمایندگی نقره ای: (43,320  تومان )
نمایندگی برنزی: (44,460  تومان )
1000000/100 فعال
92 Quiz استوری اینستاگرام (پاسخ دوم )  توضیحات 45,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (42,180  تومان )
نمایندگی نقره ای: (43,320  تومان )
نمایندگی برنزی: (44,460  تومان )
1000000/100 فعال
محصولات اقتصادی یاس
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
139 بازدید تک پست ارزان تلگرام توضیحات 99  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (92  تومان )
نمایندگی نقره ای: (94  تومان )
نمایندگی برنزی: (97  تومان )
6000/200 فعال
136 سیو ویدیو / عکس واقعی خارجی اینستاگرام | سرور ارزان توضیحات 104  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (104  تومان )
نمایندگی نقره ای: (104  تومان )
نمایندگی برنزی: (104  تومان )
15000/100 فعال
137 سیو ویدیو / عکس واقعی خارجی اینستاگرام | فوری توضیحات 180  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (166  تومان )
نمایندگی نقره ای: (171  تومان )
نمایندگی برنزی: (175  تومان )
15000/100 فعال
134 ویو فیک اینستاگرام سرور ارزان (Video | Reel | TV) توضیحات 240  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (222  تومان )
نمایندگی نقره ای: (228  تومان )
نمایندگی برنزی: (234  تومان )
1000000/100 فعال
135 ویو اینستاگرام سرور ارزان (Video | Reel | TV) | سوپر فست توضیحات 320  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (296  تومان )
نمایندگی نقره ای: (304  تومان )
نمایندگی برنزی: (312  تومان )
5000000/100 فعال
138 ایمپرشن+ریچ با کیفیت اینستاگرام توضیحات 600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (555  تومان )
نمایندگی نقره ای: (570  تومان )
نمایندگی برنزی: (585  تومان )
5000000/25 فعال
140 ویو تیک توک توضیحات 600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (555  تومان )
نمایندگی نقره ای: (570  تومان )
نمایندگی برنزی: (585  تومان )
20000000/100 فعال
141 ویو ویدیو توییتر توضیحات 600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (555  تومان )
نمایندگی نقره ای: (570  تومان )
نمایندگی برنزی: (585  تومان )
1000000/500 فعال
132 لایک رباتیک و ارزان اینستاگرام توضیحات 1,440  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,332  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,368  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,404  تومان )
15000/10 فعال
133 لایک هندی ارزان اینستاگرام توضیحات 3,521  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,257  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,345  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,433  تومان )
15000/20 فعال
122 تست 1 - 5,000  تومان 100000/500 فعال
فالوور واقعی ایرانی با ضمانت کامل
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
5 پکیج 1 (جذب 1 الی 2 کا فالوور واقعی) توضیحات 200,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (177,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (182,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (187,200  تومان )
1000/1000 فعال
6 پکیج 2 (جذب 2 الی 3 کا فالوور واقعی) توضیحات 300,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (277,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (285,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (292,500  تومان )
1000/1000 فعال
7 پکیج 3 ( جذب 3 الی 4 کا فالوور واقعی) توضیحات 372,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (344,100  تومان )
نمایندگی نقره ای: (353,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (362,700  تومان )
1000/1000 فعال
8 پکیج 4 ( جذب 4 الی 5 کا فالوور واقعی) توضیحات 504,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (466,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (478,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (491,400  تومان )
1000/1000 فعال
♛ خدمات اینستاگرام ریل
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
94 سیو پست | Reel  توضیحات 720  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (666  تومان )
نمایندگی نقره ای: (684  تومان )
نمایندگی برنزی: (702  تومان )
25000/25 فعال
93 ویو reels توضیحات 1,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,110  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,140  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,170  تومان )
5000000/1000 فعال
95 REEL ویو + Reach + Impression  توضیحات 5,640  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,217  تومان )
نمایندگی نقره ای: (5,358  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,499  تومان )
5000000/100 فعال
96 لایک reels توضیحات 6,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,550  تومان )
نمایندگی نقره ای: (5,700  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,850  تومان )
10000/50 فعال
♛ خدمات اینستاگرام آمار اکسپلور
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
97 Impressions + Reach + Profile Visits  توضیحات 3,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,330  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,420  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,510  تومان )
5000000/100 فعال
101 بازدید پروفایل  توضیحات 6,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,550  تومان )
نمایندگی نقره ای: (5,700  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,850  تومان )
100000/100 فعال
100 Shares (اشتراک گذاری) پست  توضیحات 6,360  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,883  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6,042  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,201  تومان )
1000000/100 فعال
102 ویو اکسپلور اینستاگرام ( افزایش همه آمار )  توضیحات 8,040  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,437  تومان )
نمایندگی نقره ای: (7,638  تومان )
نمایندگی برنزی: (7,839  تومان )
100000/1000 فعال
103 لایک ایرانی اکسپلور اینستاگرام ( افزایش همه آمار )  توضیحات 12,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (11,100  تومان )
نمایندگی نقره ای: (11,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (11,700  تومان )
6000/500 فعال
104 share (اشتراک گذاری ) استوری  توضیحات 25,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (23,310  تومان )
نمایندگی نقره ای: (23,940  تومان )
نمایندگی برنزی: (24,570  تومان )
1000000/100 فعال
سیو اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
32 ذخیره پست ارزان ترین💝💝 توضیحات 360  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (333  تومان )
نمایندگی نقره ای: (342  تومان )
نمایندگی برنزی: (351  تومان )
15000/100 فعال
34 سیو (ذخیره) عکس و فیلم توضیحات 720  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (666  تومان )
نمایندگی نقره ای: (684  تومان )
نمایندگی برنزی: (702  تومان )
25000/25 فعال
33 سیو (ذخیره) عکس و فیلم / ظرفیت 25 کا توضیحات 925  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (855  تومان )
نمایندگی نقره ای: (879  تومان )
نمایندگی برنزی: (902  تومان )
25000/25 فعال
♛ خدمات اینستاگرام لایو
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
☀️خدمات کلاب هاوس☀️
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
ممبر کانال تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
47 ممبر اجباری💎کانال های زیر 100 کا😍 توضیحات 6,840  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,327  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6,498  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,669  تومان )
30000/1000 فعال
52 ممبر فیک کانال تلگرام (پنلی) توضیحات 7,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,660  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6,840  تومان )
نمایندگی برنزی: (7,020  تومان )
50000/1000 فعال
46 ممبر اجباری استارت انی توضیحات 7,800  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,215  تومان )
نمایندگی نقره ای: (7,410  تومان )
نمایندگی برنزی: (7,605  تومان )
35000/1000 فعال
50 ممبر اجباری کانال تلگرام (هیدن) توضیحات 8,400  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,770  تومان )
نمایندگی نقره ای: (7,980  تومان )
نمایندگی برنزی: (8,190  تومان )
100000/1000 فعال
53 ممبر اجباری خالص ویودار زیر 100کا توضیحات 9,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (8,880  تومان )
نمایندگی نقره ای: (9,120  تومان )
نمایندگی برنزی: (9,360  تومان )
100000/1000 فعال
54 ممبر اجباری کانال تلگرام (قفلی) توضیحات 9,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (8,880  تومان )
نمایندگی نقره ای: (9,120  تومان )
نمایندگی برنزی: (9,360  تومان )
5000/1000 فعال
55 ممبر اجباری کانال تلگرام (کانال تا 200 کا) توضیحات 10,800  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (9,990  تومان )
نمایندگی نقره ای: (10,260  تومان )
نمایندگی برنزی: (10,530  تومان )
100000/1000 فعال
56 ممبر اجباری کانال تلگرام (کانال تا 300 کا) توضیحات 11,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (11,100  تومان )
نمایندگی نقره ای: (11,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (11,700  تومان )
100000/1000 فعال
57 ممبر فیک کانال و گروه تلگرام (خارجی) توضیحات 12,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (11,100  تومان )
نمایندگی نقره ای: (11,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (11,700  تومان )
20000/1000 فعال
58 ممبر کانال تلگرام (خارجی) توضیحات 14,400  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (13,320  تومان )
نمایندگی نقره ای: (13,680  تومان )
نمایندگی برنزی: (14,040  تومان )
20000/1000 فعال
51 ممبر اجباری کانال تلگرام (کانال تا 600 کا) توضیحات 15,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (14,430  تومان )
نمایندگی نقره ای: (14,820  تومان )
نمایندگی برنزی: (15,210  تومان )
600000/500 فعال
59 ممبر فعال کانال تلگرام (نیترو) توضیحات 25,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (24,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (24,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (25,000  تومان )
5000/1000 فعال
ممبر گروه تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
63 💧⭐️🔥⚡️ممبر واقعی و فعال گروه کیفیت بالا توضیحات 6,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,550  تومان )
نمایندگی نقره ای: (5,700  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,850  تومان )
100000/1000 فعال
65 💧⭐️🔥ممبر فعال گروه تلگرام چت کن توضیحات 7,000  تومان 50000/1000 فعال
66 افزودن اجباری  گروه تلگرام (پنلی) توضیحات 9,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (8,880  تومان )
نمایندگی نقره ای: (9,120  تومان )
نمایندگی برنزی: (9,360  تومان )
200000/1000 فعال
67 ✅افزودن اجباری ممبر واقعی گروه تلگرام پنلی [کیفیت عالی] توضیحات 9,840  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (9,102  تومان )
نمایندگی نقره ای: (9,348  تومان )
نمایندگی برنزی: (9,594  تومان )
50000/1000 فعال
68 ممبر فعال گروه تلگرام (نیترو) توضیحات 38,400  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (35,520  تومان )
نمایندگی نقره ای: (36,480  تومان )
نمایندگی برنزی: (37,440  تومان )
5000/1000 فعال
ویو تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
69 🔥بازدید تک پست توضیحات 120  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (111  تومان )
نمایندگی نقره ای: (114  تومان )
نمایندگی برنزی: (117  تومان )
40000/100 فعال
70 بازدید تک پست فوری ظرفیت بالا توضیحات 250  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (240  تومان )
نمایندگی نقره ای: (250  تومان )
نمایندگی برنزی: (250  تومان )
200000/100 فعال
71 بازدید 5 پست توضیحات 600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (555  تومان )
نمایندگی نقره ای: (570  تومان )
نمایندگی برنزی: (585  تومان )
40000/100 فعال
73 بازدید 10 پست توضیحات 1,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,110  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,140  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,170  تومان )
40000/100 فعال
72 بازدید 5 پست ظرفیت بالا توضیحات 1,300  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,300  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,300  تومان )
200000/100 فعال
75 بازدید 20 پست توضیحات 2,400  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,220  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,280  تومان )
نمایندگی برنزی: (2,340  تومان )
40000/100 فعال
74 بازدید 10 پست ظرفیت بالا توضیحات 2,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,300  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,350  تومان )
نمایندگی برنزی: (2,400  تومان )
200000/100 فعال
82 بازدید 20 پست ظرفیت بالا توضیحات 4,500  تومان 200000/100 فعال
76 بازدید 50 پست اخر توضیحات 6,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,550  تومان )
نمایندگی نقره ای: (5,700  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,850  تومان )
40000/100 فعال
77 بازدید 100 پست تلگرام توضیحات 6,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,500  تومان )
15000/500 فعال
83 بازدید 50 پست ظرفیت بالا توضیحات 11,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (10,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (11,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (11,000  تومان )
200000/100 فعال
ممبر پروکسی کانال تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
109 پروکسی کانال تلگرام (یک ساعته امار 120k) توضیحات 336,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (310,800  تومان )
نمایندگی نقره ای: (319,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (327,600  تومان )
1000/1000 فعال
110 پروکسی کانال تلگرام (یک ساعته امار 150k) توضیحات 388,800  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (359,640  تومان )
نمایندگی نقره ای: (369,360  تومان )
نمایندگی برنزی: (379,080  تومان )
1000/1000 فعال
111 پروکسی کانال تلگرام (تایم 15 الی 20 دقیقه) توضیحات 720,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (666,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (684,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (702,000  تومان )
1000/1000 فعال
♛ خدمات آپارات | Aparat.com
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
117 بازدید ویدیو آپارات  توضیحات 7,800  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,215  تومان )
نمایندگی نقره ای: (7,410  تومان )
نمایندگی برنزی: (7,605  تومان )
100000/1000 فعال
118 لایک ویدیو آپارات  توضیحات 23,400  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (21,645  تومان )
نمایندگی نقره ای: (22,230  تومان )
نمایندگی برنزی: (22,815  تومان )
100000/200 فعال
119 دنبال کننده آپارات  توضیحات 106,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (98,235  تومان )
نمایندگی نقره ای: (100,890  تومان )
نمایندگی برنزی: (103,545  تومان )
100000/200 فعال
♛ خدمات واتساپ | WhatsApp
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
♛ خدمات یوتیوب | YouTube
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
112 ویو یوتیوب  توضیحات 75,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (69,930  تومان )
نمایندگی نقره ای: (71,820  تومان )
نمایندگی برنزی: (73,710  تومان )
1000000/1000 فعال
113 واچ تایم یوتیوب ارزان  توضیحات 118,800  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (109,890  تومان )
نمایندگی نقره ای: (112,860  تومان )
نمایندگی برنزی: (115,830  تومان )
10000/300 فعال
♛ خدمات توییتر | Twitter
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
115 لایک واقعی توییتر  توضیحات 162,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (149,850  تومان )
نمایندگی نقره ای: (153,900  تومان )
نمایندگی برنزی: (157,950  تومان )
1000/50 فعال
114 فالوور خارجی  توضیحات 444,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (410,700  تومان )
نمایندگی نقره ای: (421,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (432,900  تومان )
1000/20 فعال
♛ خدمات وبسایت - ترافیک و بازدید کننده | Website
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.